Dịch vụ Microsoft 365

 

Microsoft 365Office 365 là một dịch vụ đăng ký dựa trên nền tảng Điện toán Đám mây của hãng Microsoft giúp tập hợp những công cụ phù hợp nhất phục vụ cho cách thức làm việc ngày nay của mọi người. Qua việc kết hợp các ứng dụng hàng đầu như Excel và Outlook với các dịch vụ đám mây mạnh mẽ như OneDriveMicrosoft Teams, Office 365 sẽ giúp mọi người tạo và chia sẻ ở mọi nơi, trên mọi thiết bị.Sử dụng các công cụ văn phòng Word,ExcelPowerPoint

Microsoft Office 365 bao gồm: gói ứng dụng văn phòng Microsoft Office và các phần mềm email lưu trữ như Exchange online, SharePoint Server nền tảng ứng dụng website, và Skype Business (Hỗ trợ kết nối hội họp trực tuyến)

Hiện tại, Microsoft cung cấp Các gói Office 365 Business phù hợp nhất đối với các công ty có từ 1 đến 300 người dùng. Các kế hoạch của Office 365 Enterprise phù hợp với các tổ chức có quy mô khác nhau từ một nhân viên đến 50.000+ người dùng.Khi bạn đăng kí office 365 hoặc tích hợp phiên bản máy tính của Office,bạn luôn có phiên bản mới nhất của ứng dụng.

Một giải pháp hoàn chỉnh, thông minh bao gồm Office 365, Windows 10 và Enterprise Mobility + Security, cho phép mọi người sáng tạo và làm việc cùng nhau một cách an toàn.

02437.668.136