Giải pháp Load Balancing của Peplink

Giới thiệu Load Balancing của Peplink

Các thuật toán cân bằng tải của Peplink có thể giúp dễ dàng tinh chỉnh phân phối lưu lượng truy cập trên các kết nối, mang lại khả năng phục hồi và linh hoạt giống như SD-WAN mà không cần phải tạo VPN. 

Mỗi lần triển khai đều có một thiết lập duy nhất và phần mềm cân bằng tải cho doanh nghiệp của Peplink có thể đáp ứng tất cả các yêu cầu đặc biệt với quá trình định tuyến hiệu suất cao mà Peplink mang lại. 

08 thuật toán để tối ưu hóa đường truyền

Peplink sử dụng kết hợp 8 thuật toán để tối ưu hóa đường truyền

  1. Weighted Balance (Cân bằng trọng số)

Traffic will be proportionally distributed among available connections according to the specified load distribution weight.

Cân bằng theo tỷ lệ chịu tải của từng WAN do người quản trị đặt ra. Lưu lượng truy cập sẽ được phân bổ tỷ lệ giữa các kết nối có sẵn theo trọng số phân bổ tải được chỉ định.

  1. Priority (Độ ưu tiên)

Traffic will be routed through the healthy connection that has the highest priority.

Lưu lượng truy cập sẽ được định tuyến thông qua kết nối tốt nhất sẽ có mức độ ưu tiên cao nhất.

Các WAN sẽ được người quản trị sắp đặt mức độ ưu tiên, đường WAN được đặt ưu tiên cao nhất sẽ đảm nhận lượng truy cập internet của người dùng, khi đường WAN ưu tiên cao mất kết nối lúc đó đường WAN ưu tiên thấp hơn sẽ được kích hoạt.

  1. Overflow (Tràn lưu lượng)

Traffic will be routed through the healthy WAN connection that has the highest priority and is not in full load. When this connection gets saturated, new sessions will be routed to the next healthy WAN connection that is not in full load.

Lưu lượng truy cập sẽ được định tuyến thông qua kết nối WAN tốt nhất có mức ưu tiên cao nhất và không đầy tải. Khi kết nối này bão hòa, các phiên mới sẽ được định tuyến đến kết nối WAN hoạt động tốt tiếp theo chưa được tải đầy đủ.

Cũng giống như thuật toán Priority, các đường WAN cũng được người quản trị đặt ra mức độ ưu tiên, lúc cao điểm WAN ưu tiên cao trước khi tắt nghẽn băng thông, các WAN còn lại sẽ kích hoạt chia sẻ lượng truy cập tránh gây nghẽn. 

  1. Enforced (Chỉ định hướng đi)

Traffic will be routed through the specified connection regardless of the connection’s health status.

Lưu lượng truy cập sẽ được định tuyến thông qua kết nối được chỉ định bất kể trạng thái của kết nối.

Chỉ định 1 IP, 1 Subnet, 1 địa chỉ MAC, hay Any đến 1 Subnet, 1 IP hoặc Any, hay 1 Domain nào đó đi một đường duy nhất cho dù WAN đó up hay down.

  1. Lowest Latency (Độ trễ thấp nhất)

Latency checking packets will be periodically sent to all selected healthy connections. Latency will then be determined by the response time of the second and third hops. New traffic will then be routed to a healthy connection with the lowest average latency during that detection period.

Các gói kiểm tra độ trễ sẽ được gửi định kỳ tới tất cả các kết nối WAN lành mạnh đã chọn. Độ trễ sau đó sẽ được xác định bởi thời gian phản hồi của bước nhảy thứ hai và thứ ba. Sau đó, lưu lượng truy cập mới sẽ được định tuyến đến một kết nối lành mạnh với độ trễ trung bình thấp nhất trong khoảng thời gian phát hiện đó (Mục đích của thuật toán là giúp định tuyến, xử lý các yêu cầu truy cập một cách nhanh nhất.).

  1. Least Used (Sử dụng ít nhất)

Traffic will be routed through the healthy WAN connection that is selected in the field Connection and has the most available downlink bandwidth.

Lưu lượng truy cập sẽ được định tuyến thông qua kết nối WAN đang hoạt động tốt được chọn trong trường Kết nối và có băng thông đang thấp khả dụng nhất.

Băng thông sẽ lần lượt chuyển dần từ cao xuống thấp, nếu đường WAN 1 đảm nhiệm nhiều truy cập có thể gây ra ách tắc các truy cập sau sẽ lần lượt chia sẻ đến các WAN 2, 3, 4 đang có lượt truy cập băng thông ít hơn, các kết WAN sử dụng Least user là do mình lựa chọn.

  1. Persistence (Độ ổn định)

Traffic coming from the same machine will be persistently routed through the same WAN connection.

Lưu lượng truy cập đến từ cùng một máy sẽ được định tuyến liên tục thông qua cùng một kết nối WAN.

Đặc biệt thích hợp cho các phiên giao dịch làm việc qua HTTPs (Port 443), Ngân hàng,… loại bỏ việc ngắt kết nối làm rớt phiên giao dịch. Dựa vào địa chỉ IP nguồn và địa chỉ IP đích, kết nối sẽ được chỉ định cố định dựa vào 2 địa chỉ IP đó để lưu thông cho tới khi phiên (session) kết nối đó kết thúc.

     8. Fastest Response Time (Thời gian phản hồi nhanh nhất)

Traffic will be duplicated and sent to all selected healthy connections. The connection with the earliest response will be used to send all further traffic from the session for the fastest possible response time. If there are any slower responses received from other connection afterwards, they will be discarded. As a result, this algorithm selects the most responsive connection on a per session basis.

Lưu lượng truy cập sẽ được nhân đôi và gửi đến tất cả các kết nối lành mạnh đã chọn. Kết nối có phản hồi sớm nhất sẽ được sử dụng để gửi thêm tất cả lưu lượng truy cập từ phiên để có thời gian phản hồi nhanh nhất có thể. Nếu sau đó có bất kỳ phản hồi chậm hơn nào nhận được từ kết nối khác, chúng sẽ bị loại bỏ. Kết quả là thuật toán này chọn kết nối phản hồi nhanh nhất trên cơ sở mỗi phiên.

Khi phiên truy cập được thực hiện, thuật toán sẽ sao chép lưu lượng truy cập và gửi nó đến tất cả các đường truyền hiện có. Đường truyền có phản hồi nhanh nhất sẽ được chọn để chạy cho các phiên truy cập tiếp theo. Đồng thời, lưu lượng được gửi trên các WAN còn lại có thời gian phản hồi chậm hơn sẽ bị huỷ. Trong trường hợp người dùng cần truy cập dữ liệu trên Cloud Server của công ty, yêu cầu truy cập sẽ được hình thành các bản sao và gửi qua cả 3 đường WANs hiện có. WAN3 có thời gian phản hồi nhanh nhất (8ms response) thì mọi yêu truy cập tiếp theo của bạn sẽ được gửi thông qua WAN3 này. 

Chi tiết liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG INTERCOM VIỆT NAM

VPHN: Tầng 10, Tòa nhà HCMCC, 381 Đội Cấn, Ba Đình, HN

VPHCM: Tầng 2, Tòa nhà GIC, 49 Hoàng Văn Thụ, Phú Nhuận, HCM

Tel: (024) 3766 8136 – (028) 6292 8991

Email: info@intercom.vn

Website: intercom.vn

02437.668.136