Các thông tin liên lạc sự cố, Khiếu nại được tiếp nhận thông qua số Hotline:

0914 888 555 hoặc 1900 0002 để được hỗ trợ thông tin và xử lý

Intercom giải quyết các khiếu nại của khách hàng theo quy trình và các bước xử lý:

Quy trình giải quyết khiếu nại của Khách hàng