Các thông tin liên lạc sự cố, Khiếu nại được tiếp nhận thông qua số Hotline:

0914 888 555 hoặc 1900 0002 để được hỗ trợ thông tin và xử lý