Tiếng Việt
 • internet leased line
 • Kênh truyền P2p
Trang chủ Kênh thuê riêng

Kênh MetroNet (ITC-METRO)

  • Dịch vụ kênh truyền số liệu ITC-Metro của Intercom sử dụng công nghệ MPLS VPN Layer 2 là công nghệ chủ đạo để cung cấp các gói dịch vụ cho khách hàng. ITC-Metro dựa trên mô hình dịch vụ kết nối nhiều site khách hàng sử dụng kênh Lớp 2 hoặc L2 Transport. Mạng lưới của Intercom được coi như là 1 switch kết nối giữa các điểm của khách hàng.

   Ưu điểm của MPLS VPN Layer 2
   + Đối với nhà cung cấp (Intercom):

   Dễ dàng thiết kế và triển khai: L2VPN dựa trên nền IP/MPLS, sự đơn giản của IP/MPLS giúp giảm thời gian để phát triển và duy trì các dịch vụ VPN lớp 2. Cung cấp dịch vụ mới thuận tiện: với L2VPN, nhà cung cấp dịch vụ có thể dễ dàng thay đổi gói cước, bán được nhiều băng thông và chất lượng dịch vụ tốt hơn.
   + Đối với khách hàng:
   Cấu hình đơn giản: Hệ thống Intercom được coi như là 1 switch kết nối giữa 2 điểm của khách hàng nên phía khách hàng có thể sử dụng công nghệ phù hợp với hệ thống khách hàng mà không cần quan tâm đến hệ thống của nhà cung cấp. Có nhiều lựa chọn dịch vụ hơn: tùy theo nhu cầu sử dụng khách hàng có thể lựa chọn các dịch vụ phù hợp với hệ thống mạng của mình như kênh truyền dẫn Layer 2: E-Line, E-Tree, E-Lan. Đảm bảo tính riêng tư của hệ thống khách hàng do các điểm đầu cuối của. Intercom không cần lưu trữ bảng định tuyến của khách hàng. Khách hàng tự quản lý hệ thống Routing của mình mà không cần quan tâm đến bảng định tuyến hay IP của Intercom


   PE1, PE2 là Router phía nhà cung cấp.
   CE1, CE2 là Router phía khách hàng.
   Attachment Circuits có thể là interface vật lý, interface vlan hoặc EoMPLS Tunnel.

   Các Dịch Vụ ITC-Metro:
   Dịch vụ kênh truyền số liệu ITC-Metro trên nền tảng công nghệ MPLS VPN Layer 2 bao gồm các dịch vụ:
   E-Line: Kênh truyền số liệu ITC-Metro Layer 2 kết nối điểm tới điểm.
   E-Tree: Kênh truyền số liệu ITC-Metro Layer 2 kết nối điểm tới đa điểm.
   E-Lan: Kênh truyền số liệu ITC-Metro Layer 2 kết nối đa điểm tới đa điểm.
   1. Dịch vụ E-Line
   Hệ thống của Intercom được triển khai công nghệ MPLS, Intercom có thể cung cấp cho khách hàng kênh truyền số liệu đảm bảo tính riêng tư và bảo mật.

   Mô hình e-line


   2. Dịch vụ E-Tree.
   Trên nền công nghệ MPLS phía Intercom triển khai dịch vụ E-tree cung cấp về phía khách hàng. Với loại hình dịch vụ này, giả sử phía khách hàng có 1 Site Hội Sở và nhiều Site chi nhánh ở các vị trí khác nhau với yêu cầu: site Hội Sở kết nối được đến tất cả các site chi nhánh, các Site chi nhánh không kết nối được với nhau. Dịch vụ này được mô tả rõ hơn ở hình 4 bên dưới:

   Mô hình e-tree

   Ở mô hình này, Hội Sở và mỗi Site phía khách hàng được kết nối một đường quang vật lý đến hệ thống Intercom. Có N kênh VPN dựa trên nền MPLS được tạo ra thỏa mãn tất cả các Site đều kết nối được đến Hội sở. Với dịch vụ này, tùy theo nhu cầu sử dụng của khách hàng, phía Intercom sẽ áp băng thông phù hợp với yêu cầu đặt ra.

   3. Dịch Vụ E-Lan
   Trên nền công nghệ MPLS phía Intercom triển khai dịch vụ E-tree cung cấp về phía khách hàng. Mô hình dịch vụ này được mô tả rõ hơn ở hình

    

   Mô hình e-lan

   Ở mô hình này, mỗi Site phía khách hàng được kết nối một đường quang vật lý đến hệ thống Intercom. Bên Intercom sẽ áp dụng công nghệ thỏa mãn các site khách hàng được kết nối giống như mô hình mạng LAN mặc dù ở các vị trí địa lý cách xa nhau mà vẫn đảm bảo tính bảo mật, toàn vẹn dữ liệu. Tất cả các site của một khách hàng đều có thể kết nối được với nhau. Với dịch vụ này, tùy theo nhu cầu sử dụng của khách hàng, phía Intercom sẽ áp băng thông phù hợp với yêu cầu đặt ra. ​
   Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ  0983 369 5304 để được tư vấn và báo giá!

HOTLINE : 0983.695.304